تحقیق در مورد ماهیچه های دائمی فلزی به همراه عکس  

تحقيق در مورد ماهيچه هاي دائمي فلزي به همراه عکس


 تحقيق در مورد ماهيچه هاي دائمي فلزي     در این تحقيق بصورت جامع به ماهيچه هاي دائمي فلزي، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : ماهيچه‌هاساده‌ترین تعریف برای ماهيچه، بدین ترتیب است.ماهيچه‌ها اشکال مختلف ماسه بوده و طرح قسمتی از قطعه را تشکیل می‌دهند که با قالبگیری توسط مدل امکان‌پذیر نیست. بیرون کشیدن مدل از قالب را ایجاد می‌ک

ادامه مطلب  

مخلوط ماهیچه در ریخته گری  

مخلوط ماهيچه در ریخته گری


تحقيق در مورد مخلوط ماهيچه     در این تحقيق بصورت جامع به مخلوط ماهيچه ، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : مقدمهاگر چه قوانین ویژه ای برای ترکیب مخلوط هاي ماهيچه وجود دارد ولی موفقیت یا شکست یک مخلوط خاص معمولا مشخص نیست مگر آنکه عملا در کارگاه مورد استفاده یا آزمایش قرار گیرد .متغیرهاي بسیاری در این زمینه از عملیات ریخته گری در یک کارگاه خاص وجود دارد که ممکن است

ادامه مطلب  

ريخته‌گري در قالبهاي دائمي و ريخته‌گري در قالبهاي ريژه به روش ثقلي  

ریخته‌گری در قالبهاي دائمي و ریخته‌گری در قالبهاي ریژه به روش ثقلی


تحقيق در مورد ریخته‌گری در قالبهاي دائمي      در این تحقيق بصورت جامع به ریخته‌گری در قالبهاي دائمي، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : مقدمه همانگونه كه از تاریخچه ریخته‌گری بر می‌آید ، روش ریخته‌گری در قالبهاي دائمي قدمتی چندین هزار ساله دارد . انسانهاي اولیه با تعبیه شكل قالب در سنگ از یك نوع قالب نیمه دا

ادامه مطلب  

انواع ماهیچه  

انواع ماهيچه


تحقيق در مورد انواع ماهيچه     در این تحقيق بصورت جامع به انواع ماهيچه، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : تقسیم بندی بر اساس ساخت ماهيچه :- ماهيچه رزین فنوئل - ماهيچه رزین فوران - ماهيچه با ماسه سیمانی - ماهيچه روغنی - ماهيچه با ماسه تر - ماهيچه پوسته ای - ماهيچه با جعبه گرم - ماهيچه با آب شیشه - ماهيچه با جعبه سرد  و ... تقسیم بندی بر اساس شکل و نحوه قرار گیری در قالب :     &

ادامه مطلب  

انواع ماهیچه  

انواع ماهيچه


تحقيق در مورد انواع ماهيچه     در این تحقيق بصورت جامع به انواع ماهيچه، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : تقسیم بندی بر اساس ساخت ماهيچه :- ماهيچه رزین فنوئل - ماهيچه رزین فوران - ماهيچه با ماسه سیمانی - ماهيچه روغنی - ماهيچه با ماسه تر - ماهيچه پوسته ای - ماهيچه با جعبه گرم - ماهيچه با آب شیشه - ماهيچه با جعبه سرد  و ... تقسیم بندی بر اساس شکل و نحوه قرار گیری در قالب :     &

ادامه مطلب  

پوشش دادن قالب و ماهيچه  

پوشش دادن قالب و ماهيچه


تحقيق در مورد پوشش دادن قالب و ماهيچه      در این تحقيق بصورت جامع به پوشش دادن قالب و ماهيچه ، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم :پوشش دادن قالب و ماهيچه مقدمهمشخصات فلز مذاب ، بویژه هنگامی که از درجه حرارت بالا وارد قالب می شود ، به گونه ای است که ممکن است به انجام فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی میان مذاب و مواد قالب یا ماهيچه منجر شود .بدیهی است انجام این واکنشها می

ادامه مطلب  

عوامل موثر بر خواص ماهیچه در ریخته گری  

عوامل موثر بر خواص ماهيچه در ریخته گری


 تحقيق در مورد خواص ماهيچه در ریخته گری     در این تحقيق بصورت جامع به خواص ماهيچه در ریخته گری، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم :عوامل موثر بر خواص ماهيچهاثر زمان پختاثر نگهداری ماهيچه ها  در هوا قبل ازپختناثر زمان خنک کردنارتباط بین نسبت ماسه به چسب با سختی ماهيچه اگر چه خواص فیزیکی ماهيچه ها به ترکیب مخلوط مورد استفاده ، درصد اجزاء ، روش تهیه

ادامه مطلب  

عوامل موثر بر خواص ماهیچه در ریخته گری  

عوامل موثر بر خواص ماهيچه در ریخته گری


 تحقيق در مورد خواص ماهيچه در ریخته گری     در این تحقيق بصورت جامع به خواص ماهيچه در ریخته گری، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم :عوامل موثر بر خواص ماهيچهاثر زمان پختاثر نگهداری ماهيچه ها  در هوا قبل ازپختناثر زمان خنک کردنارتباط بین نسبت ماسه به چسب با سختی ماهيچه اگر چه خواص فیزیکی ماهيچه ها به ترکیب مخلوط مورد استفاده ، درصد اجزاء ، روش تهیه

ادامه مطلب  

روش های پوشش دادن قالب و ماهيچه  

روش هاي پوشش دادن قالب و ماهيچه


تحقيق در مورد پوشش دادن قالب و ماهيچه      در این تحقيق بصورت جامع به پوشش دادن قالب و ماهيچه ، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : بدیهی است انجام این واکنشها می تواند به خصوص متالورژیکی و مکانیکی قطعه آسیب رسانده و از تولید قطعه سالم و بدون عیب جلوگیری نماید . ایجاد سطوح زبر و خشن (در قطعه ) یکی از این موارد است که در قالب و ماهيچه هاي ماسه ای بطور شایع و گستر

ادامه مطلب  

اجزاء مخلوط ماهیچه  

اجزاء مخلوط ماهيچه


       تحقيق در مورد اجزاء مخلوط ماهيچهدر این تحقيق بصورت جامع به اجزاء مخلوط ماهيچه، پرداخته شده استدر ادامه به بخش هاي از این تحقيق می پردازیم : اگر چه قوانین ویژه ای برای ترکیب مخلوط هاي ماهيچه وجود دارد ولی موفقیت یا شکست یک مخلوط خاص معمولا مشخص نیست مگر آنکه عملا در کارگاه مورد استفاده یا آزمایش قرار گیردمتغیرهاي بسیاری در این زمینه از عملیات ریخته گری در یک کارگاه خاص وجود دارد که ممک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1